دانلود رمان ارمغان پریشانی

در این پست از سایت مگلی ، رمان ارمغان پریشانی را آماده کردیم.برای دانلود رمان ارمغان پریشانی در ادامه مطلب همراه سایت مگلی باشید.

دانلود رمان ارمغان پریشانی
دانلود رمان ارمغان پریشانی

رمان ارمغان پریشانی بصورت آنلاین و در حال تایپ می باشد.برای دانلود رمان ارمغان پریشانی در ادامه پست همراه ما باشید.

خلاصه رمان ارمغان پریشانی

هدیه آخرین فرزند خانواده سخاوت، در نوزادی با ورودش یک خانواده بزرگ فروپاشیده را دور هم جمع کرده ؛ زخم های خانواده را التیام بخشیده و با صدای خنده هایش دل خیلی ها را برده است. حالا در هیجدهمین سالگرد تولدش با شوک بزرگی روبرو شده. او فرزند این خانواده نیست و متاهل است!

بخشی از پارت اول رمان ارمغان پریشانی

- پیاده شو!
لحن عصبی و پرحرصش شانه هایم را لرزاند. از اوی همیشه آرام و منطقی، این رفتار بعید بود. چه بر سر مرد‌ِ من آمده بود که آرام و قرار نداشت.
- چی‌شده... کجا آوردی منو؟
زیر شکم سفت شده‌ام را چسبیدم و ادامه دادم
- از این حالتت می‌ترسم... دلم درد می‌کنه... می‌ترسم...
نگاه طوفانیش فقط چند ثانیه آرام شد، دوباره غرید
- فقط لال شو... لال... پیاده شو...
در سمت راننده را برهم کوبید و به سمت من آمد. محکم از زیر بازویم گرفت و کشان کشان وارد ساختمان روبرویی شد. سر درش نوشته بود، آزمایشگاه تخصصی دکتر صدر.
روبروی پذیرش ایستاد و من از میان فک به هم چسبیده اش فقط شنیدم که گفت، تست دی ان ای. نگاه متاسف زنی که پشت میز نشسته بود حس بدی را در وجودم پخش می‌کرد.
- هفته چندم هستن؟
- بیست و نهم
- برای آمینوسنتز دیرشده، باید منتظر باشید بچه بدنیا بیاد.
حالت تهوع اجازه نفس کشیدن به من نمی‌داد، نمی خواستم یک لحظه دیگر شاهد قتل نفسم توسط این مرد باشم.