دانلود رمان شوالیه از مونسا

در این مطلب از سایت مگلی ، رمان شوالیه را آماده کردیم.برای دانلود رمان شوالیه از مونسا در ادامه پست همراه سایت مگلی باشید.

دانلود رمان شوالیه از مونسا
دانلود رمان شوالیه از مونسا

بخشی از پارت اول رمان شوالیه

"با تو رنگ دنیام چه قشنگه...
سیاه سفیده آره ، همینه که قشنگه
من شب تارمو... تو هم شدی ماهمو
کنار هم کاملیم می فهمی احوالمو"
صدای ضبط را کم کرده و مقابل درب شرکت ترمز کردم.
جایی درست در مرکز سینه ام درد می کرد و این آهنگ های عاشقانه که خاطرات قدیمی را زنده می کردند به سان نمک بر روی زخمم کشیده می شد.
با باز شدن درب پارکینگ به سمت جایگاه مخصوص به خودم رفته و ماشین را متوقف کردم.
امروز باید سه پروژه مهم را ارائه و تحویل می دادم. چه زندگی آرام و خفه کننده ای!
"همه چیز داشته باشی اما هیچ لذتی برایت نداشته باشد.
 چه فرقی با یک مرده داری؟ "
در افکار خودم غرق بودم که دو تقه آرام به شیشه سمت راننده خورد .
سر چرخانده و متوجه مانی شدم .
لبخند کوچکی روی لب هایم نقش بسته ، دستی به نشانه سلام برایش تکان داده و قفل درب را باز کردم .