آمپول ویتامین دی D بهتر است یا قرص آن؟

در این پست از سایت مگلی به بررسی ویتامین دی D می پردازیم و به سوال آمپول ویتامین دی D بهتر است یا قرص آن پاسخ می دهیم.

آمپول ویتامین دی D بهتر است یا قرص آن؟
آمپول ویتامین دی D بهتر است یا قرص آن؟

امروزه که درگیر کرونا هستیم دیده شده کسانی که کمبود ویتامین D داشتند احتمال ابتلا به کرونا و شدت بیماری کرونا در آنها بیشتر بوده و توصیه شده است که ویتامین  D را به صورت مکمل استفاده کنند و توصیه می‌کنیم بیماران دیابتی حتماً مکمل‌های ویتامین D را استفاده کنند که به صورت قرصهای ۵۰ هزار واحدی موجود است، که حتی اگر شما آزمایش هم نداشته باشید  و سطح ویتامین D  مشخص نباشد با خیال راحت میتوانید این قرص‌ها را حداقل ماهی یک عدد به صورت خوراکی استفاده کنید.

کسانی که آزمایش داده اند و کمبود ویتامین D در آزمایش آنها دیده شده یک‌ مقدار بیشتر مصرف کنند ، توصیه میشود که حداقل هفته ای یک عدد از قرصهای ۵۰ هزار واحدی را به صورت خوراکی٬ حداقل تا دو ماه استفاده کنند تا ذخایر ویتامین D آنها تامین شود و بعد از آن ماهی یک عدد. ولی اگر که آزمایش نداده باشید و ندانید که سطح ویتامین  D شما  چقدر است با خیال راحت از این قرص های پنجاه هزار واحدی استفاده کنید.

آیا آمپول ویتامین D بهتر است یا قرص آن؟

چند مطالعه در این زمینه داریم و نشان داده شده کسانی که آمپول میزنند سطح ویتامین D  آنها خیلی بالا میرود و چون با فواصل زمانی می‌زنند دو مرتبه کاهش پیدا میکند٬ تا نوبت بعدی که دوباره بالا برود .

در مقایسه با کسانی که قرص های ۵۰ هزار واحدی را دائمی استفاده می کنند، حداقل ماهی یک بار و در کسانی که کمبود دارند هفته ای یک بار٬ به مدت دو ماه نشان داده شده که سطح ویتامین D به صورت ثابت بالا باقی میماند و این افت و خیز را پیدا نمیکند، بنابراین اگر از من بپرسند که کمبود ویتامین D داشته باشیم، بهتر از قرص استفاده کنیم یا آمپول؟ بر اساس مطالعاتی که وجود دارد٬ پاسخ میدهم قرص‌های خوراکی بهتر است چون نوسانات ویتامین در آن کمتر است و کسانی که آمپول زده بودند، چون فاصله می افتد بین  تزریق آمپول ها، احتمال  شکستگی استخوان ها در مقایسه با کسانی که از قرص های ویتامین D استفاده می‌کردند بیشتر بوده است، زیرا سطح  ویتامین  D به آهستگی با مصرف قرص ها بالا میرود و چون به صورت متناوب و دائمی استفاده میشود بالا باقی میماند و این نوسانات را نخواهد داشت و میزان شکستگی کمتر است.