دانلود رمان تنگ بلور

در این پست از سایت مگلی رمان تنگ بلور را آماده کردیم.برای دانلود رمان تنگ بلور در ادامه پست همراه سایت مگلی باشید.

دانلود رمان تنگ بلور
دانلود رمان تنگ بلور

پارت اول رمان تنگ بلور

- پناه
با صدای لادن سرم را بالا میگیرم و به آرامی زمزمه میکنم
- جان
لبخندی میزند
- چه خبر از نی‌نی خوشگلت ، نیاوردیش چرا؟
کمی روی صندلی جابه‌جا میشوم و در جوابش می گویم
- خوبه ، قول داده بودم به مادرشوهرم دیگه بردمش اونجا.
- چندماهش شده الان؟
- تقریبا دو ماه.
- پشیمون نیستی پناه؟
با سوال ستاره نگاهم را از لادن میگیرم و به او چشم میدوزم
- از چی؟
همانطور که موهای بیرون ریخته از شالش را به بازی میگیرد در جوابم میگوید
-از این ازدواج و بچه دار شدن.
پشیمان؟
در طی این دو سال زندگی‌ام با مهراب هیچ وقت چنین احساسی نداشته‌ام.
- نه وقتی زندگیم رو دوست دارم چرا باید پشیمون بشم؟
سری تکان میدهد
- چمیدونم ، اخه تو خیلی زود ازدواج کردی ، من نمیپسندم ، تو این سن آدم باید خوش بگذرونه نه اینکه خودشو با شوهر کردن تو دردسر بندازه ، بعدشم تو قطعا موقعیت‌های زیادی واسه ازدواج داشتی ، نمیگم مهراب بده ها نه اتفاقا خیلی هم مرد جذابیه ولی خب ازت ده سال بزرگتره ، یه دهه بینتون تفاوته.