دانلود رمان ماهرخ از ریحانه نیاکام⭐️

در این پست از سایت مگلی ، رمان ماهرخ را آماده کردیم.برای دانلود رمان ماهرخ از ریحانه نیاکام در ادامه پست همراه سایت مگلی باشید.

دانلود رمان ماهرخ از ریحانه نیاکام⭐️
دانلود رمان ماهرخ از ریحانه نیاکام

رمان ماهرخ از ریحانه نیاکام به صورت آنلاین و در حال تایپ می باشد.برای دانلود رمان ماهرخ از ریحانه نیاکام در ادامه پست همراه ما باشید.

بخشی از پارت اول رمان ماهرخ

-من می تونم اون دکتری که دنبالشی رو بیارم تا خواهرت رو عمل کنه و در عوض تو هم....
ماهرخ با تعجب نگاه مرد رو به رویش کرد که نگاهش در صورت دخترک چرخی خورد...
دخترک عاصی از نگاه مرد،  با حرص گفت:  لطفا حرفتون رو کامل کنین...!
مرد نفس سنگینش را بیرون داد...
گفتنش کمی سخت بود اما باید می گفت....
این به نفع هر دو بود...
حداقل بیشتر به نفع دخترک رو به رویش بود.
با جدیتی که جزو جدا نشدنی شخصیتش بود، برخلاف اعتقاداتش، اجبارا چشم تو چشم دخترک با مکث گفت:  دکتر معالج مهگل رو میارم و در عوضش... زنم شو...!!!
دخترک به گوش هایش شک کرد...
درست شنیده بود یا نه را نمی فهمید...
نگاه مات و سرگشته اش روی شهریار چرخ خورد...
-چی...؟!
مرد نگاه از دخترک پریشان رو به رویش گرفت و کلافه برگشت و پشت میزش نشست...
اما دخترک دست بردار نبود.
این مرد چه می گفت...؟!
اصلا پسر حاج عزیزالله خان شهسواری را چه به او...؟!
پسری که خودش هم یک حاجی بودو او چقدر از این حاجی های مومن نما بیزار بود...!!!