آدرس و تلفن شعبه های بیمه تامین اجتماعی ارومیه

در این پست از سایت مگلی آدرس و تلفن شعبه های بیمه تامین اجتماعی ارومیه را آماده کردیم.برای دیدن لیست آدرس و تلفن شعبه های بیمه تامین اجتماعی ارومیه همراه ما باشید.

1. اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی

  • آدرس بیمه تامین اجتماعی ارومیه : ارومیه ، خیابان آیت‌ا... کاشانی ، چهار راه شهید بهشتی
  • تلفن بیمه تامین اجتماعی ارومیه : 04432221531

2. شعبه یک بیمه تامین اجتماعی ارومیه

  • آدرس بیمه تامین اجتماعی ارومیه : ارومیه ، خیابان والفجر 2 ، ص . پ 197
  • تلفن بیمه تامین اجتماعی ارومیه : 04433378087

3. شعبه دو بیمه تامین اجتماعی ارومیه

  • آدرس بیمه تامین اجتماعی ارومیه : ارومیه، بلوار شهید رجائی، ص . پ 517
  • تلفن بیمه تامین اجتماعی ارومیه : 04433821818

4. شعبه سه بیمه تامین اجتماعی ارومیه

  • آدرس بیمه تامین اجتماعی ارومیه : ارومیه ، میدان آزادی (مجسمه) ، شعبه 3 تأمین اجتماعی
  • تلفن بیمه تامین اجتماعی ارومیه : 04432774776