دانلود رمان بوی موهایت چند از آذین بانو

در این پست از سایت مگلی رمان بوی موهایت چند را آماده کردیم.برای دانلود رمان بوی موهایت چند از آذین بانو در ادامه پست همراه سایت مگلی باشید.

دانلود رمان بوی موهایت چند از آذین بانو
دانلود رمان بوی موهایت چند از آذین بانو

بخشی از پارت اول رمان بوی موهایت چند

همه افرادی که با او نسبت خونی نزدیک داشتند جمع شده بودند خانه شان.صدای همهمه و حرفهایشان تا اتاق خواب هم شنیده می‌شد. دوست داشت میرفت بیرون و تک تک شان را از خانه بیرون میکرد، اما می دانست با حضور پدری که حرف مردم برایش از هر چیزی مهم تر بود چنین اتفاقی غیر ممکن بود. مادرش طبق معمول همیشه اول در را باز کرد سرش را داخل آورد و در نهایت پرسید:
_ اجازه هست بیام تو؟
خنده اش گرفت. سر تکان داد:
_شما که تا اینجاش رو اومدی بقیه اش رو هم بیا دیگه.
نگران دستهایش را به هم قلاب کرد: _استرس دارم هرانوش  بابات تا حالا بیشتر از ده بار سراغتو گرفته. چرا بیرون نمی آیی؟ میخوای سر و صداشُ در بیاری؟
به مادرش لبخند زد :
_نگران نباش الهام خانم. هر کسی که ندونه تو که خوب میدونی بابا جونش برات در میاد، از سر و صداشم نمیترسی.
مادرش باز  هم نگران گفت:
_ بیا بریم بیرون قربونت بشم. عمو محمود هم اومده زشته بیا بریم شر درست نکن. بیا بریم مادر. چشم سفیدی نکن.