دانلود رمان شالوده عشق

در این پست از سایت مگلی رمان شالوده عشق را آماده کردیم.برای دانلود رمان شالوده عشق در ادامه این پست همراه سایت ملگی باشید.

دانلود رمان شالوده عشق
دانلود رمان شالوده عشق

پارت اول رمان شالوده عشق

روی کاشی های سرد حمام نشسته و سعی می‌کنم که تصویر مقابلم را هضم کنم...!
با بغض تعجب و ترس دستم رو داخل وان می‌بَرم و به خون هایی که رنگ آب را سرخ کرده، خیره می‌شوم.
مردمک چشمانم بالاتر میاد...
تَنِ ظریف یک دختر را می‌بینم.
یک دختر زیبا با چشمان بسته و موهای طلایی که به‌خاطر غوطه ور شدن در آب کمی تیره‌ تر از حالت عادی‌اش شده و پوست روشنش زیر هالوژن های لوکس حمام از همیشه رنگ پریده‌تر به نظر می‌آید.
شاید هم دلیلِ رنگ پریدگی آن خونی بود که از مچ دست های دخترک موطلایی می‌چکید و هر لحظه بیشتر از قبل رنگ آب داخل وان را تغییر می‌داد!
باید کاری می‌کردم. باید اما چرا نمی‌توانستم تصویر مقابلم را تحلیل کنم؟
ذهنم گنجایش چیزی که می‌دید را نداشت.
سیب آدمم محکم تکان خورد...
غصه‌ای که قصد ویران کردنم را داشت عقب زدم.
باید حرفه‌ای رفتار می‌کردم. باید هویت کسی که مقابلم در حال جان داده بود را فراموش کرده و حرفه‌ای رفتار می‌کردم!
خواستم اما نشد...!
اوجِ درست و حرفه‌ای رفتار کردنم، هق خشکی بود که از گلویم بیرون آمد و دستی که خواهش‌وار روی صورت دختر مو طلایی کشیده شد!