دانلود رمان هانتر از پرهام رسولی

در این پست از سایت مگلی رمان هانتر را آماده کردیم.برای دانلود رمان هانتر از پرهام رسولی در ادامه مطلب همراه مجله اینترنتی مگلی باشید.

دانلود رمان هانتر از پرهام رسولی
دانلود رمان هانتر

خلاصه رمان هانتر

محراب فتوحی، مشاور تحصیلی دبیرستان دخترونه که فقط تو مقطع کنکور کار میکنه! ادم فوق العاده جدی و بددهن، که تو حرفه و شغلش با هیچکس تعارف نداره و بدجور سخت گیره... نسیم سرخوش، دختر شر و شیطون و بی ادبی که مدام به پر و پای این آقای مشاور می پیچه و مدام کل کل میکنه... ولی عاقبت همچین دختری تو حرفه ی محراب فتوحی، چیزی نیست جز....

بخشی از رمان هانتر :

پاشدم حاضر شدم و باهم راه افتادیم سمت پایین شهر.

تمام مدت محراب دستمو گرفته بود و از خودش جدا نمی کرد.

ماشینو پارک کرد تو همون کوچه و قبل از اینکه پیاده بشم گفت:

-صبر کن!

نگاش کردم و دیدم صورتش از ناراحتی توهم رفته و اخم ریزی کرده.

با نگام تشویقش کردم  باهام حرف بزنه ولی انگار خیلی اذیت بود.

یهو چرخید و زل زد تو چشام و خیلی جدی و ناراحت گفت:

-مامانم یه بیماری نادر گرفته که درمانی هم نداره. ترحم دوست نداره. برای همینم ازت می خوام که هیچ واکنش غیرعادی ای
نشون ندی که ناراحتش کنه.

با تاسف و ناراحتی نگاهش کردم و گفتم:

-واقعا متاسفم همچین چیزی می شنوم. من همه تلاشمو می کنم که نه به تو نه به مادرت حس بدی ندم!

لبخند زد ولی هنوز رد اخم تو نگاش بود.
باهم پیاده شدیم و به سمت خونه رفتیم.

دروغ نداریم که! عین سگ ترسیده بودم.

می ترسیدم با نگاهم یا حرفم آزارشون بدم و اینکه محراب ناراحت بشه اصلا بهم حس خوبی نمی داد.