53 القاب حضرت کوثر برای انتخاب اسم دختر (اسم های زیبا و بامعنی)

برای دیدن القاب اسم کوثر و آشنایی با معنی آنها می توانید در ادامه پست اسامی را بخوانید و از بین 53 القاب حضرت کوثر برای انتخاب اسم دختر زیباترین القاب اسم کوثر را انتخاب کنید.

53 القاب حضرت کوثر برای انتخاب اسم دختر (اسم های زیبا و بامعنی)

اسم کوثر یکی از لقب های زیبای حضرت فاطمه (س) می باشد. کوثر به معنای نهری در بهشت می باشد. این اسم دارای القاب زیبایی می باشد که در ادامه می توانید لقب های زیبای اسم کوثر را بخوانید. 

القاب زیبای کوثر برای اسم دختر

 1. گولن (خنده رو و خندان)
 2. کوکب (نام نوعی گل زینتی)
 3. منظر (چهره و صورت)
 4. شوکت (شکوه و عظمت)
 5. گوهر (سنگ قیمتی)
 6. نوبر (شاداب)
 7. طهورا (پاکیزه)
 8. ریحانه (نام گیاهی خوشبو)
 9. آیه (معجزه)
 10. ثنا (ستایش)
 11. حسنی (نیکی و خوبی)
 12. مبینا (روشن)
 13. فادیا (نجات بخش)
 14. ساجده (سجده کننده)
 15. یسرا (سهولت و فراخی)
 16. اسما (جمع اسم ها)
 17. حدیثه (حکایت و داستان)
 18. سوده (زن بزرگوار)
 19. ایلاف (خو گرفتن)
 20. مرضیه (پسندیده و خشنود)
 21. رضوانه (بهشت)
 22. تالیا (تلاوت کننده قرآن)
 23. عادله (بانوی عدالت خواه)
 24. مطهره (پاک و منزه)
 25. زهرا (درخشان)
 26. بشری (بشارت دهنده)
 27. مانترا (کلام مقدس)
 28. حلیمه (صبور و بردبار)
 29. عطیه (آنچه از سوی خدا بخشیده می شود)
 30. سنا (روشنایی)
 31. محیا (زندگی و حیات)

لقب های کوثر برای انتخاب اسم

 1. بهشت (مکان بسیار زیبا)
 2. هدی (هدایت کردن)
 3. نور (روشنایی)
 4. انسیه (سازگار با مردم)
 5. محسنه (آراسته و زیبا)
 6. حمیده (ستوده و فرخنده)
 7. صدیقه (راستگو)
 8. راکعه (رکوع کننده)
 9. ماهده (یکی از نام های خداوند)
 10. آتیه (آینده)
 11. سلما (صلح و آشتی)
 12. اطهر (پاکیزه ترین زن)
 13. مهاد (بستر و زمین)
 14. کبری (بزرگ)
 15. اعظم (بزرگوار)
 16. عابده (عبادت کننده)
 17. طیبه (پاک و نیکو)
 18. نجما (زیبا و درخشان)
 19. شاکره (شکر گزار)
 20. قدیره (دارای قدرت)
 21. نحله (بخشش)
 22. آمنه (ایمن)

مطالب مشابه پیشنهاد شده

100 اسم برای پیج پاکسازی پوست (اسم های زیبا و خاص)